อินโดนีเซียประกาศใช้กฎหมายห้ามวิจารณ์นักการเมือง

Posted by: | Posted on: May 15, 2018

อินโดนีเซียประกาศใช้กฎหมายห้ามวิจารณ์นักการเมือง โดยไม่ได้กำหนดโทษจำคุกสูงสุดเอาไว้ ขณะที่หลายฝ่ายมองว่ากฎหมายจะไปขัดการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตของอินโดนีเซีย อินโดนีเซียประกาศใช้กฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองอย่างเป็นทางการหลังจากที่กฎหมายดังกล่าวผ่านการรับรองของสภาแห่งชาติอินโดนีเซียเมื่อเดือนที่ผ่านมา

กฎหมายดังกล่าวเรียกว่า MD3 นั้น มีเนื้อหาที่ห้ามวิจารณ์สมาชิกรัฐสภารวมไปถึงรัฐสภาด้วย แต่ทั้งนี้ในกฎหมายไม่ได้ระบุโทษจำคุกต่ำสุดและสูงสุดเอาไว้ เซบาเตียน สะลัง จากกลุ่มเฝ้าติดตามรัฐสภาอินโดนีเซียกล่าวกับเอเอฟพีว่า การอธิบายรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนของตัวกฎหมายและมันสามารถตีความได้อย่างหลากหลายตามความเห็นที่เหมาะสมของผู้ออกกฎหมาย ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวยังไปขัดขวางการทำงานของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใส่ต่างๆ ของอินโดนีเซีย เนื่องจากภายใต้กฎหมายใหม่ฉบับนี้กำหนดไว้ว่า การตรวจสืบสวนใดๆ ของสมาชิกรัฐสภาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภากรรมการจริยธรรมอินโดนีเซียก่อน ซึ่งอาจจะขัดกับหลักการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันของอินโดนีเซียได้ นักวิเคราะห์บางคนมองว่า กฎหมายฉบับใหม่นี้จะทำให้การวิจารณ์ในเรื่องของการทุจริตถูกขัดขวางและส่งผลต่อการทำงานตรวจสอบในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่สมาชิกนักการเมืองอินโดนีเซีย และเมื่อวานนี้กลุ่มผู้ประท้วงประมาณ 100 คน ชุมนุมประท้วงหน้าศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซีย เพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้กฎหมายดังกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook

Comments are Closed