จีนยึดมั่นจะใช้หลักสังคมนิยมสมัยใหม่บริหารประเทศ

Posted by: | Posted on: January 10, 2018

รองเลขาธิการพรรคคอมนิวนิสต์จีนเผยทิศทางการดำเนินงานในอนาคตจะยึดหลักสังคมนิยมสมัยใหม่เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารประเทศต่อไป

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ทิศทางนโยบายของจีน ภายใต้มติสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19” โดยมีบุคคลสำคัญอาทิ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ นายเม่ง เชียงเฟง รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ร่วมงาน

นายเม่ง เชียงเฟง เผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การใช้หลักบริหารประเทศแบบแนวคิดสังคมนิยมสมัยใหม่ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงส่งผลให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการเกษตรได้ดี มีราคาสูงขึ้น รวมทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการว่างงานได้ ถือได้ว่าเป็นปรับใช้แนวคิดสังคมนิยมให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในอนาคตจีนก็จะยึดมั่นในหลักสังคมนิยมสมัยใหม่เป็นแนวทางปฏิบัติทุกแผนงาน โดยจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป รวมทั้งจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้าน และจะยังคงกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ

ขอบคุณ สำนักข่าวไทย

Comments are Closed