“กรมฝนหลวง” ระดมปฏิบัติการลดค่ามลพิษภาคเหนือ

Posted by: | Posted on: March 10, 2018

ระบุสลายพายุลูกเห็บได้ผล ติดตามสภาพอากาศพร้อมขึ้นบินทำฝนช่วยเกษตรกร ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าระหว่างนี้กรมฝนหลวงฯได้ขึ้นปฏิบัติการสลายหมอกควันและไฟป่าเกิดขึ้นภาคเหนือ  โดยทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น ในจ.ลำปาง  เชียงใหม่ ลำพูน สามารถแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน

ซึ่งทำให้ค่า PM10 จ.ลำปาง ลดต่ำลงระดับปานกลาง ส่วนจ.ตาก เริ่มมีค่าลดลงแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน ทั้งนี้มีการขึ้นบินปฏิบัติการยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ  มีพื้นที่เป้าหมาย จ.เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครสวรรค์ และพิษณุโลก ซึ่งพบว่าไม่มีลูกเห็บตกในพื้นที่ และมีฝนตก จ.ชัยภูมิ 11.5 มม. จ.นครสวรรค์ 7.4 มม. โดยได้ติดตามสภาพอากาศต่อเนื่อง ถ้าเหมาะสมจะขึ้นทำฝนหลวงทันทีทั่วประเทศ ในการเพิ่มความชุ่มชื้นผืนป่า แก้ไขภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำลุ่มน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่มอก อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ และพื้นที่ขาดแคลนน้ำตามที่เกษตรกรร้องขอ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are Closed